Køb udlejningsejendom:

Vi har for tiden en række spændende projekter inde, hvor økonomisk sunde landbrug ønsker vækst gennem forpagtningsmodeller.

Det medfører, at de søger investorer til passivt at eje et landbrug, som langtidsudlejes til den aktive landmand.

Afkastet ligger typisk omkring 3% på rene jord investeringer. Hertil kommer en mulig konjunkturgevinst på sigt.

På investeringer i driftsbygninger er afkastet højere, og der tillægges altid et beløb til dækning af værdiforringelse.

Det normale billede er, at der indgås lejekontrakter af en varighed, så driftsbygningerne er 100% afskrevet når kontrakten er udløbet.

Geografisk er der tale om projekter i Jylland.

 

Dette prospekt beskriver investering i en landbrugsejendom i Varde Kommune, som udlejes til en lokal mælkeproducent på en 10 årig kontrakt. Mælkeproducenten anvender jorden til grovfoder, stalden til goldkøer og kvier, og stuehuset til medarbejdere. 

Se projekt her

 

Kontakt Torben Wiborg for mere information og konkrete eksempler.

Chefkonsulent Udvikling
Torben Wiborg
Mobil: 2469 5828
Email: twi@velas.dk

 

 

Top