Der er rigtig mange love og regler, der regulerer landbrug i Danmark

Hos Landbrugskapital.dk læner vi os derfor meget op ad Velas, der med ca, 550 medarbejdere er landbrugets største rådgivningsvirksomhed, og PROLEX, der har specialiceret sig i løsninger til landbrugets særlige juridiske problemstillinger.

Nogle af de vigtigste regler, er de regler der regulerer drift, ejerskab og beskatning af landbrug.

Drift:

Regler for drift af landbrug skal opfyldes i den juridiske enhed der ejer landbruget. Der er et hav af regler om miljø, dyrevelfærd, drift af jord, tilskud osv. I praksis er det direktøren / landmanden i selskabet, der sørger overholdelse af de regler i tæt samarbejde med de juridiske og økonomiske eksperter som han vælger at bruge. Vi tilbyder at stille ekspertviden til rådighed fra Velas og PROLEX, men det er landmanden og dig som (med)ejer der afgør hvordan det skal løses.

Velas og PROLEX rådgiver landmænd i hele Danmark om disse regler, og har stor erfaring med regler og den praktiske administration af reglerne.

Ejerskab:

Den nuværende Landbrugslov har åbnet for at eksterne kan eje landbrugsejendomme, og en hel del privatpersoner, selskaber og en enkelt dansk pensionskasse har benyttet sig af muligheden. Også en del udenlandske investorer - private såvel som pensionskasser - flokkes om danske landbrug, og der er allerede sket en del handler.

Men selv om eksternt ejerskab er muligt, er der stadig en række paragraffer, der skal opfyldes. Dem hjælper vi med at få helt på plads.

Beskatning:

Virksomhedsformen har stor indflydelse på beskatningen af løbende overskud og beskatning ved senere salg af landbruget. Derfor er det afgørende vigtigt, at investeringen i landbrug sker som en del af en samlet skattemæssig optimering af din investeringsportefølje, og din strategi for fremtiden.

Vores anbefaling er derfor, at du tager en snak med vores skatteeksperter, som kan pege på de bedste løsninger for dig. Vi hjælper selvfølgelig også med det praktiske i at etablere den eller de juridiske enheder, der skal eje og drive landbruget.

Som hovedregel anbefaler vi Partnerselskaber til udbud af investeringsprojekter hos Landbrugskapital.dk.

Selskabstypen har en lang række skattemæssige fordele for investor. Partnerselskaber har siden 1. januar 2015 kunne købe landbrug på lige fod med aktie- og anpartsselskaber.

Skattemæssigt er et Partnerselskab "transparent". Det betyder at du f.eks. kan anvende midler fra din virksomhedsordning, såfremt du køber aktier i et partnerselskab.

Endvidere er selskabsformen anvendelig hvis du har solgt din virksomhed, og ønsker at holde liv i din virksomhedsordning.

Også som selskabsinvestor har du mulighed for at deltage i partnerselskab. Overskuddet indregnes i dit selskabs skattemæssige resultat. Det kan især være relevant for dig, som ønsker at udnytte et selskabs skattemæssige stilling.

Generationsskifte:

Hvis du står overfor et generationsskifte af din virksomhed, og ønsker mulighed for at sende din personlige formue skattefri videre til næste generation, kan en landbrugsinvestering være løsningen.

Ifølge skattelovgivningen, er det bl.a. en betingelse at man har en såkaldt aktiv virksomhed for at kunne sende skatteregningen videre til næste generation. Udlejning af landbrug betegnes som aktiv virksomhed, selv om du som investor ikke deltager aktivt i driften.

Derfor kan en investering i et af vore projekter være en unik mulighed for generationsskifte af såkaldte "pengetanke"

Kontakt os for en snak om dine forhold og muligheder.

Top