Hvorfor investere i landbrug

I de senere år er reglerne for ejerskab til landbrug blevet lempet betydeligt. Det betyder, at det nu for første gang er reelt muligt at investere i landbrug, selv om du ikke selv ønsker at drive landbrug.

Dansk landbrug er plaget af gæld og dårlig presse, men rent faktisk tilbyder landbruget stabile afkast der næsten er uafhængige af konjunkturerne i resten af markedet. Hvis du ønsker en højere gearing og dermed højere risiko og forventet afkast kan landbrug realkreditbelånes med 70% af værdien. I mange tilfælde er der i forvejen en meget stor realkreditfinansiering, som kan overtages, så en ultra høj gearing er mulig.  

Hos Landbrugskapital.dk arbejder vi med etablering af projekter med solid landbrugsmæssig drift, som kan give et solidt afkast til den langsigtede investor. Vore projekter er med såvel drifts som jordinvestering eller i kombination.  

Investering i jord  

Jordpriserne i Danmark er faldet kraftigt de senere år, og mange steder ligger jordpriserne under niveauet i vore nabolande. Derfor tror vi hos Landbrugskapital.dk på at timingen for jordinvesteringer er rigtig.  

Jordinvestering er for den formuende investor med lang tidshorisont. Jord giver generelt lavt afkast, men er til gengæld meget værdifast.  

Investering er afhængig af belåningsgrad, men giver typisk et afkast til investor på 2-3% uden gearing og 4-6% med 50-70% gearing. Hertil kommer evt. prisstigninger på jord på sigt. Her er der tale om en helt passiv investering med lav risiko, hvor jorden bortforpagtes til en landmand. Tidshorisonten er typisk 10 år eller mere.

Investering i drift  

Der er aktuelt gode afkast i selve landbrugsdriften. Men efter krisen er der mange landbrug til salg, og prisen for selv gode produktionsanlæg ligger på 0-30% af nypris. Det vil sige, at med dygtig driftsledelse og god kapitalstruktur, kan driftsenhederne give solidt afkast.

Hos Landbrugskapital.dk kender vi til de faktorer der adskiller den dygtige landmand fra den mindre dygtige, og vi hjælper med at udvælge landmanden i selskabet. Vi hjælper også med at etablere en ledelsesstruktur, så der er en betryggende styring af virksomheden, Ledelsesstrukturen består i både løbende sparring til landmanden, kompetente bestyrelsesmedlemmer og et system for rapportering af relevante økonomiske og produktionsdata til ejerne.

Investerings i driftsenheder er mere risikobetonet end investering i jord, og kræver øget ledelseskapacitet.  

Investering i drift er for investor der ønsker højere afkast end af jord, og som har en lidt kortere tidshorisont. 

Driftsenheder giver typiske afkast til investor på 7 – 15%

Top