Landbrugskapital.dk giver dig mulighed for at få ny kapital til dit landbrug.

Finansieringen af landbrug i Danmark er desværre kørt fast, og mange dygtige landmænd har svært ved at finde den nødvendige kapital. Samtidig har mange investorer svært ved at finde fornuftige projekter med et fornuftigt afkast.

Landbrugskapital.dk formidler kontakt mellem investorer og landmænd, og sørger for at de udbudte projekter er ordentligt gennemarbejdede og sobert præsenteret.

Før du kan annoncere på Landbrugskapital.dk skal du kunne fortælle hvad pengene skal bruges til, hvilken risiko investoren påtager sig, og hvad du tilbyder ham i afkast eller ejerandel.

Landbrugskapital.dk hjælper med at lave den præsentation på en ensartet vis, så det er nemmere for investor at sammenligne forskellige projekter. Du må gerne bruge dine normale rådgivere til at hjælpe dig. I så fald beder vi dig om at opstille budget og stresstest efter vores skabelon, og godkender sammen med dig det endelige prospekt, før der annonceres.

Der er under visse omstændigheder mulighed for at annoncere anonymt, hvis ikke du ønsker din situation offentliggjort. Men når en mulig investor henvender sig, skal du selvfølgelig give dig til kende, så vi kan komme videre i sagen.

Hvad koster det?

En annonce på Landbrugskapital.dk koster 8.000 kr. Hjælp til afklaring af din situation og evt. udarbejdelse af prospekt afregnes efter normale timetakster i LMO. Hvis du efterfølgende vælger at annoncere på Landbrugskapital.dk, godtgør vi dog 2 timer.

Hvorfor skal jeg annoncere på Landbrugskapital.dk?

Investering og finansiering er en tillidssag. På Landbrugskapital.dk kan investorerne have tillid til, at de prospekter der fremlægges er gennemarbejdede og troværdige. Vi tilbyder også en model, så investor kan følge med i sin investering og have tillid til at aftalerne overholdes, selv om han ikke selv har tid eller lyst til at engagere sig.

Det åbner for, at flere investorer kan være med, og det giver en bedre prisdannelse på de aktier eller den gæld, som du ønsker at udstede.

LMO har formidlet kontakt mellem en række landmænd og deres investorer, og har også været med helt i front på nogle af de projekter, som AP Pension er gået ind i. Det giver en unik erfaring i hvad der skal til, både ved opstart og drift.

Som landmand er det vigtigt med den rigtig finansiering, men man risikerer at komme fra asken til ilden, hvis man får den forkerte investor med. Landbrugskapital.dk hjælper derfor med, at du får lavet nogle stærke og holdbare aftaler om strategi og ansvarsfordeling, så virksomheden og du kan trives bagefter.

Top