OM LANDBRUGSKAPITAL.DK

Landbrugskapital.dk udbyder investeringsprojekter inden for landbrug, med fokus på at forene kapital og kompetencer. 

Landbrugskapital.dk bidrager med forretningsstøttende netværk og sparring på alle niveauer i de etablerede projekter. Landbrugskapital.dk har kontakter til det finansielle marked, der muliggør finansiering eller delfinansiering i de givne opkøbs projekter, som ellers ikke ville være mulig for den enkelte landmand.

Landbrugskapital.dk bidrager til sikring af den investerede kapital på basis af struktureret rapporterings- og ledelses-platform.  

Landbrugskapital.dk blev lanceret i 2017 som en tjeneste, der skal forene kapital og kompetencer. Landbrugskapital.dk honoreres alene for sin bistand til det udførte udbud, og modtager ikke resultatafhængig gage fra udbyder, ligesom vi er 100% uafhængige af såvel udbyder som investors økonomiske interesser.

Landbrugskapital.dk ejes af LMO og samarbejder med investorer, landmænd og rådgivere i hele landet.

Læs mere om LMO

 

 

 

 

Top